ΕΛΤΑ Εντοπισμός Αντικειμένου Εντοπισμός Αντικειμένου

Διαδικασία

Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα για δείτε το ιστορικό ενός αντικειμένου

  1. Πατήστε το κουμπί 'Αναζήτηση' για να δείτε αναλυτικά το ιστορικό

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο κωδικός έχει 13 στοιχεία (2 λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 9 νούμερα και 2 λατινικά γράμματα) πχ PP123456785GR. Κατ’ εξαίρεση, κάποια αντικείμενα καταγωγής Γερμανίας, μπορεί να φέρουν δωδεκαψήφιο κωδικό με αριθμητικούς μόνο χαρακτήρες αντί για τον κωδικό των 13 στοιχείων