ΕΛΤΑ Εντοπισμός Αντικειμένου Εντοπισμός Αντικειμένου

Διαδικασία

Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα για δείτε το ιστορικό ενός αντικειμένου

  1. Πατήστε το κουμπί 'Αναζήτηση' για να δείτε αναλυτικά το ιστορικό

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο κωδικός έχει 13 στοιχεία (2 λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 9 νούμερα και 2 λατινικά γράμματα) πχ PP123456785GR. Κατ’ εξαίρεση, κάποια αντικείμενα καταγωγής Γερμανίας, μπορεί να φέρουν δωδεκαψήφιο κωδικό με αριθμητικούς μόνο χαρακτήρες αντί για τον κωδικό των 13 στοιχείων.
Το ιστορικό του αντικειμένου είναι διαθέσιμο για έξι (6) μήνες, από την επόμενη της ημέρας κατάθεσής του.